Markedsføring på nett vs. «tradisjonell markedsføring»

Markedsføring på nett, eller digital markedsføring, er i nyere tid drivkraften i mange av dagens store og små virksomheter. Siden mer og mer av tjenester og kommunikasjon digitaliseres er det blitt veldig viktig å nå ut til kunder på nett. Dette skjer som regel gjennom web generelt, som for eksempel ved hjelp av e-post, blogger og videoer.like Men i nyere tid har sosiale medier, som Facebook, Twitter, og Instagram blant annet, blitt mer enn bare sosiale nettverk for interaksjon mellom mennesker. De har blitt til nye og viktige markedsføringsverktøy for markedsførere. I tillegg har veksten av smarttelefoner og nettbrett en stor innvirkning på hvor og når markedsførere kan nå ut til forbrukere.Selv om prinsippene for markedsføring på nett og tradisjonell markedsføring er de samme, er ikke kanalen for digital markedsføring ny, men heller et friskt pust og en innovativ måte å markedsføre seg på. I tillegg skaper digital markedsføring muligheten til å forstå forbrukernes atferd og interesser. Tradisjonell markedsføring har eksistert lenge, og har kanaler som trykket materiale, TV, radio og veggtavler eller veggoppslag. Disse er fortsatt i bruk, men viker mer og mer til siden for digitale markedsføringsmetoder. Digital markedsføring er både enklere og mer effektivt, samt som at man når ut til en større og mer presis målgruppe.