Hva inngår i en fin webdesign?

Webdesign hjelper nettsiden din til å skille seg ut. Man kan få gratis maler til nettsider og blogger, men det er enda bedre å designe siden selv. Da får den et personlig særpreg, og blir ikke bare en standardside som det finnes tusenvis av.

Det er mye man må tenke gjennom når man lager en nettside. Først og fremst må siden være lett å finne fram på. De fleste nettsider har et slags register eller en oversikt over innholdet. Denne oversikten plasseres enten på siden av teksten, eller aller øverst på siden, og består av overskrifter som man kan trykke på for å finne det man er interessert i. Dette er spesielt viktig dersom du har en nettside med mange undersider.

De fleste leserne orker ikke å bla seg gjennom utallige sider for å finne det de er interessert i. Hvis det er vanskelig å finne fram på siden din, finner de heller en annen nettside. En nettside kan ha et bakgrunnsbilde, en ramme, eller begge deler. Dersom du velger å ha et bakgrunnsbilde, må du passe på at bildet ikke forstyrrer teksten og gjør det vanskelig å lese. Hvis du skal ha både bilde og ramme, må fargene og motivene harmonere med hverandre. Du kan også ha et bakgrunnsbilde som dekker hele skjermen, slik at du ikke trenger en ramme.

Dersom du har mange bilder på siden, kan det bli litt kaotisk med et bakgrunnsbilde i tillegg. Da er det bedre å nøye seg med enkle rammer, og la selve bakgrunnen være ensfarget. Fargene på en nettside bør alltid velges med omhu. For mange farger, og for skarpe kontraster mellom dem, gjør siden kaotisk og forvirrende. Det er bedre med harmoniske farger og et begrenset antall farger. Man kan for eksempel bruke ulike nyanser av samme farge, og friske opp med noen detaljer i en annen farge. Fargene bør passe med sidens innhold og tema.

Bilder bør også brukes med omhu. Dersom du lager en nettside der bildene er det viktigste, må du selvsagt sørge for at de får god plass. Men dersom teksten er det viktigste, så skal bildene bare understreke og forsterke teksten. Da må du sørge for at bildene ikke dominerer, og at de ikke stykker opp teksten slik at den blir vanskeligere å lese. I stedet for å la bildene dekke hele bredden av skjermen, bør du heller krympe bildene, slik at teksten kan fortsette uavbrutt ved siden av bildet.

Det er lettere å lese sammenhengende tekst enn å lese tekst som plutselig blir avbrutt av et stort bilde. Mengden bilder du trenger varierer etter sidens innhold. Motesider, matsider, hobbysider og lignende trenger mange bilder, men bildene behøver ikke alltid å være like store. Varierende størrelse på bildene gir en mer spennende design. Hvis teksten er det viktigste på siden, bør du begrense antall bilder til et minimum.